НЕГОРИМ EPS ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

DALMATINA®

Патентована иновация от CAPAROL: Експандиран полистирол с графитени перли
 • Висок клас на негоримост със сертификат
Топлоизолационните панели DALMATINA® притежават сертификат за клас на негоримост C-s3,d0 съгласно SR EN 13 501-1:2007. Изследванията са проведени в четири независими лаборатории в Европа.
 • Високи топлоизолационни качества
Благодарение на патентования от лабораториите CAPAROL дизайн на хаотично разпределение на графитни частици в топлоизолационния панел DALMATINA® този уникален продукт има няколко важни характеристики:
 • изключително добър коефициент на топлопроводимост: топлоизолационната система DALMATINA® постига с около 15 % по-добри топлоизолационни качества при една и съща дебелина на топлоизолационния панел, като същевременно запазва свойството на дифузия (дишане) на фасадата, важно свойство, предпазващо от образуване и развитие на конденз и мухъл в помещенията.
 • уникалната технология на разпръснатите графитни частици не позволява те да се свързват по между си, което прави топлоизолационните панели DALMATINA® много по функционални от тези, произведени с изцяло „излят” графит в тях.
   
 • Устойчивост на УВ лъчи и вредни електромагнитни вълни.

Благодарение на графитните частици, топлоизолационните панели DALMATINA® могат да бъдат съхранявани и монтирани безпроблемно и при високи температури, под въздействие на пряка слънчева светлина. Същевременно предпазват от проникване в помещението на голяма част от вредните слънчеви лъчения и т.н. „електросмог”, причинен от човешката дейност.
 

 • Стабилност на размери и форма

Благодарение на вградената си защита от графитни частици, топлоизолационните панели DALMATINA® запазват своята форма и стабилност на размерите във времето, след монтиране на фасадата.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА
CAPATECT CARBON-EDITION
DALMATINA®.

 
 1. Цокълна шина:
  Capatect Sockelscheine
 2. Топлоизолационен материал:
  Dalmatina ® - експандиран полистирол
 3. Лепило и механично фиксиране на
  топлоизолационния материал:

  CarbonSpachtel, дюбел с пирон
 4. Армировка: CarboNit
 5. Грундиращ продукт: Caparol Putzgrund
 6. Финишно покритие:
  Структурна мазилка CarboPor или
  Екстериорна силиконова боя CarboSol

Пълна информация за продука можете да получите на: +359888959619