ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ

Зелените покриви, предлагани от Неостил-Протект, са отлична възможност за изгражане на зони за отдих и допълнителни паркинги чрез усвояване на наличното покривно пространство в силно застроени райони. Те са модерни, издръжливи и гъкави решения с подчертано екологичен ефект и висока полезна стойност за обитателите на сградата.

Запознайте се с типовете предлагани зелени покриви и техните характеристики:

Интензивен зелен покрив

Интензивните зелени покриви изглеждат по същия начин, както нормалните градини – с тревна площ, разделителни граници, засадени разнообразни растения и дървета. Това, разбира се, поставя специални изисквания към структурата на растителността и дренажния слой. Поради високото тегло (от 300 кг/м2) и необходимата височина на целия пласт от най-малко 20 см, Nophadrain разработи специални дренажни системи, които могат да издържат на тези екстремни натоварвания. Интензивните зелени покриви често се комбинират с пешеходни зони или дори пътна настилка (напр. върху покрива на подземни паркинги).


Елементи на интензивните зелени покриви са:

 • Също както при нормална градина, растителността се нуждае от редовна поддръжка;
 • Системата предлага голяма свобода по отношение избора на растителност и оформление;
 • Интензивен зелен покрив може да бъде най-малко с 210 мм височина;
 • Постоянното натоварване е високо: от 280 кг/м2, включително растения;
 • Разходите за инсталиране и поддръжка са сравнително високи;
 • Лесни за комбиниране със зони за пешеходен и автомобилен трафик.

Този тип покривна растителност, обаче, е възможна за инсталация само, ако предварително е била заложена при проектирането на покривната конструкция.

Екстензивен зелен покрив

Екстензивните зелени покриви се проектират и изпълняват с растителност, която се развиват самостоятелно, без необходимост от специални грижи и поддръжка, като треви, мъхове, седуми, билки и др. Растенията остават ниски и покриват земята като цветен килим. Екстензивните зелени покриви не са подходящи за интензивна употреба и натоварване. Преминаването по тях е ограничено само за инспекция или поддръжка.

Елементи на екстензивните зелени покриви са:

 • Минимална поддръжка (средно два пъти годишно);
 • Екстензивните зелени покриви са лесни за инсталиране и цялата система е с по-малка височина (от 70 мм);
 • Натоварването на покрива е ниско: от 30 кг/м², включително растенията;
 • Растителността е изключително устойчива на променливи метеорологични условия (вкл. ниски температури, засушаване и др.);
 • Растенията не се нуждаят от почти никаква вода или наторяване;
 • Разходите, както за монтаж, така и за поддръжка са ниски.

Паркинг-покриви

Системите „Паркинг-покриви” на Nophadrain за товарни автомобили и пожарни коли са приложими при следните натоварвания:

 • Натоварване на ос: 100 кРа;
 • Натоварване на колело: 50 кРа.

Системите „Паркинг-покриви” на Nophadrain за леки автомобили са приложими при следните натоварвания:

 • Натоварване на ос: 10 кРа предната ос и 15 кРа задна ос;
 • Wheel налягане: 5 кРа предна ос и 7,5 кРа задна ос.

Приложимостта на системите „Паркинг-покриви” на Nophadrain за различните класове на натоварване може да бъде доказана със съответните протоколи от изпитване. Тези доклади могат да бъдат предоставени при поискване.

Пешеходни зони

Нашите градове стават все по-застроени и натоварени, а свободните и зелени пространства – все по-ограничени. Един начин за справяне с проблема е да се осъзнаят необходимостта и ползите от оползотворяването и „подреждането” на тези площи. Добър пример за това са многоетажните паркинги и жилищни комплекси с озеленени покриви в комбинащия с пешеходни зони за отдих и разходки. Това от една страна осигурява нови пространства, но също така и по-привлекателна среда и качество на живот.

Системите „Пешеходен покрив” на Nophadrain осигуряват оптимално използване на покривните пространства. Задължително условие, обаче, е архитектите и проектанти да вземат предвид още на етап проектиране допълнителните изисквания към конструкцията, наложени от инсталацията на подобен тип покриви.

 • Разликата в структурното поведение на носещата повърхност: естествен субстрат в сравнение с покривна конструкция;
 • Хидроизолация: подходяща за статично и динамично натоварване;
 • Покривна конструкция: традиционен топъл покрив, обърнат покрив, неизолиран покрив;
 • Устойчивост на натиск на топлоизолацията;
 • Вида и дебелината на слоя на баластните материали: основен слой, запълващ слой, изравнителен слой;
 • Вид на тротоарната настилка;
 • Предназначение и интензивност на използване от хората и товарите, които се създават.